Geen wachtrij,
24 uur bestellen
Privacy, Niemand
die uw medicijnen ziet
Betrouwbaarheid Officiële apotheek
Gratis verzending* Vanaf 40 euro

Disclaimer

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID : 
Zaandamse Zorg BV, Kamer van Koophandel 34378888, verder te noemen “de Apotheek”, wijst u hiermee met nadruk op de onderstaande punten 1 tot en met 4:
 

1. Inhoud van Medicijnen.nl
De inhoud van deze pagina’s is zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. De Apotheek geeft echter geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen jegens De Apotheek die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, welke door het gebruiken of niet gebruiken van de geboden informatie of door gebrekkige en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn uitgesloten, voorzover er van de kant van De Apotheek niet aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Daarnaast is iedere aansprakelijkheid altijd beperkt tot hetgeen uit hoofde van een aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding betaalbaar wordt gesteld. De Apotheek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de site of het complete aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of met de publicatie ervan te stoppen. 
 

2. Links
Voor een goede vindbaarheid op internet is het belangrijk om “links” te gebruiken. Dit zijn directe of indirecte verwijzingen naar andere internetsites. De Apotheek is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de vormgeving, inhoud en/of de beschikbaarheid van voornoemde “links”, inclusief maar niet beperkt tot hierop geplaatste informatie, aanbiedingen, links en/ofof reclame. De Apotheek is niet aansprakelijk voor schade die door het gebruiken of niet gebruiken van de op de gelinkte sites aangeboden informatie ontstaat. De Apotheek zet zich in om sites met onwettige inhoud niet tot de “links” te laten behoren. Op het moment van het plaatsen worden links daarop naar beste weten gecontroleerd, doch uitsluitsel kunnen wij niet geven. Evenmin hebben wij invloed op de toekomstige vormgeving en/of inhoudelijke wijzigingen van de gelinkte sites. De Apotheek aanvaardt in dit kader evenmin aansprakelijkheid voor bijdragen van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten, ook als deze platformen door de Apotheek zijn opgericht.
 

3. Auteursrecht
De Apotheek streeft ernaar om in alle publicaties geldende auteursrechten in acht te nemen. Mocht het desondanks onbedoeld tot een schending van een auteursrecht komen, dan zal de Apotheek het betreffende object na kennisgeving uit haar publicatie verwijderen resp. met het passende auteursrecht kenbaar maken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het desbetreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van het feit dat ze genoemd worden mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn. Het auteursrecht voor de eigen inhoud van Zaandamse Zorg BV in het domein http://www.medicijnen.nl en http://www.holland-apo.de komt uitsluitend de Apotheek toe. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Apotheek is volledige of gedeeltelijke reproductie van teksten en grafische afbeeldingen in andere elektronische of gedrukte publicaties niet toegestaan.
 

4. Rechtsgeldigheid 
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze site is verwezen. Voorzover delen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig rechtsgeldig zijn en/of van toepassing blijken, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het tekst onaangetast.

laatst bekeken producten

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen